NeuveritelnaOdhaleni.cz
Obrácený kříž na papežově křesle

Víno opájející národy – Prof. Dr. Walter Veith

K čemu má sloužit tolik propagované ekumenické hnutí? Na čem má být založena jednota církví, ke které vyzývá? Proč je jako základní podmínka sjednocení křesťanů zdůrazněno podřízení se papeži jako svrchovanému duchovnímu vůdci? Proč protestantské církve opouštějí poznané pravdy a vrací se do lůna Římské církve?

Kdo je hlavou církve? Papež nebo Kristus? Změnily se od dob reformace nauky Katolické církve? Drží se více biblického učení, nebo se její odpadnutí prohlubuje? Čemu dnes křesťané vlastně věří? K čemu směřují mariánská zjevení a jaká moc se za nimi skrývá? Je to skutečně Marie, Ježíšova matka?

Přednáška Prof. Dr. Waltera Veitha:

Víno Babylonu

19. Víno Babylonu

Co představuje Babylon doby konce, před jehož odpadnutím a svody varují biblická proroctví? Odkud pochází jeho učení? Je možné, abychom nalezli pohanské nauky a pověry starověkých národů v dnešních světových náboženských systémech? Je pohanské náboženství oblečené do roucha křesťanství tím Babylonem doby konce, který byl Biblí předpovězen?

Více...

Socha Jana Pavla II.

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho - J. A. Komenský

Koho označil Jan Amos Komenský za antikrista? Je náhoda, že v této otázce dospěl ke stejnému závěru jako Luther, Hus a další reformátoři v různých dobách? Před kterými antikristovými svody obzvlášť varoval? Která jeho falešná učení odhalil? Jak rozpoznal pravdu od lži? Co všechno se můžeme naučit od "učitele národů"?

Více...

Útok na desatero

Útok na desatero Božích přikázání

Desatero přikázání - zákon, jehož autorem je sám Stvořitel. Je závazné pro všechny lidi? Zůstává v platnosti i dnes? Je Boží zákon dokonalý, nebo potřebuje poopravit? Kdo si osobuje právo ho měnit? Která mocnost se staví na roveň Všemohoucího? Koho máme poslouchat - člověka nebo Boha?

Více...

Nahoru