NeuveritelnaOdhaleni.cz
William Blake - Nebuchadnezzar

Příběh krále Nebúkadnesara - Marek Harastej

Za jakých okolností se babylónský král setkal s pravým Bohem? Obrátilo se jeho srdce poté, co před ním Stvořitel nebe i země poodhalil hlavní rysy budoucích dějin světa? Nebo byl Pán vesmíru nucen srazit mocného vládce až na úplné dno, aby se jeho pyšné srdce změnilo a podřídilo se Tomu, kdo zná konec od počátku?

Za jakých okolností se babylónský král, nejmocnější panovník své doby, setkal s pravým Bohem? Bylo to v jeruzalémském chrámu, který vyloupil a srovnal se zemí? Nebo se jeho srdce obrátilo poté, co před ním Stvořitel nebe i země poodhalil hlavní rysy dějin od času jeho vlády až do konce světa? Nebo mu snad Nebúkadnesar odevzdal svůj život, když Bůh zachránil z ohnivé pece muže, kteří se odmítli poklonit modle? A nebo byl Pán vesmíru nucen srazit mocného vládce až na úplné dno, aby se jeho pyšné srdce změnilo a podřídilo se Tomu, kdo zná konec od počátku?

Neuvěřitelný, ale přesto pravdivý příběh o obrácení mocného babylónského krále si můžete poslechnout online:

Loading player...

Přehrát na webu yourlisten.com:

Poslouchej Příběh krále Nebúkadnesara – Marek Harastej (37:46)

Stáhnout:

Stahuj Příběh krále Nebúkadnesara – Marek Harastej (mp3) (13,0 MB) nebo ulozto.cz (13,6 MB)

Socha (Daniel 2)

Sen babylónského krále (Daniel 2)

Je možné nahlédnout do budoucnosti? Kdo tuto schopnost má? Je 2600 let starý sen babylónského krále a jeho naplnění důkazem existence Boha, který řídí dějiny? Je důkazem spolehlivosti Bible? Jak se naplnilo to, co bylo předpovězeno? Zbývá ještě něco, co se má vyplnit? Co nás čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Babylón

Vyjdi z Babylóna, lide můj!

Proč je ve Zjevení Boží lid vyzýván k opuštění Babylóna, když v době napsání této knihy Babylón už dávno neexistoval? Bude toto město znovu vybudováno nebo jde o symbol, kterému je třeba porozumět? Čím se vyznačuje babylónský způsob myšlení? Proč bychom měli z Babylóna vyjít? Jak se můžeme stát občany Božího království?

Více...

Král Šalomoun

Nejmoudřejší blázen

Je možné, aby se „Hospodinův miláček“, člověk, kterého si Bůh vyvolil a zahrnul ho svou přízní a nezměrným požehnáním, ve svém srdci od Boha odvrátil? Jak může k něčemu takovému dojít? Pokud se z nejmoudřejšího muže na světě stal blázen, nehrozí toto nebezpečí také nám? Můžeme být moudřejší než Šalomoun?

Více...

Nahoru