NeuveritelnaOdhaleni.cz
Prázdný hrob

Opravdu vstal Ježíš Kristus z mrtvých v neděli?

Můžeme v Bibli objevit nové pravdy dokonce i u témat, která považujeme za notoricky známá a naprosto jasná? U témat, která by nás ani nenapadlo zpochybnit? Co odhaluje původní řecký text o dni Ježíšova zmrtvýchvstání? Je možné, že byl Kristus vzkříšen v jiný den, než věří naprostá většina křesťanů? Je možné, že je pravda o dni Spasitelova vzkříšení úmyslně zastřena?

Toto kázání si můžete poslechnout online:

Loading player...

Přehrát na webu yourlisten.com:

Poslouchej Opravdu vstal Ježíš Kristus z mrtvých v neděli? (38:47)

Stáhnout:

Stahuj Opravdu vstal Ježíš Kristus z mrtvých v neděli? (mp3) (17,8 MB) nebo ulozto.cz (18,62 MB)

Přečíst text:

Čti Opravdu vstal Ježíš Kristus z mrtvých v neděli?

Důležité upozornění

Dalo se čekat, že když si ve svém kázání dovolím rýpnout do zažitého výkladu této části Písma, vzbudí to emoce. Některým lidem se zdají mé otázky nad originálním zněním daných biblických textů oprávněné a navrhované odpovědi logické, jiní jsou zděšení z toho, jaký strašný blud zase spatřil světlo světa.

Pokud si však dáte tu práci a moje kázání si pozorně přečtete nebo poslechnete, zjistíte, že netvrdím, že Ježíš byl vzkříšen v sobotu. Netvrdím, že je to jasný biblický fakt, netvrdím, že hlásám zapomenutou biblickou pravdu. Říkám pouze, že pokud je v originálním textu všech evangelií psáno, že Ježíš vstal z mrtvých "jedné ze sobot", stojí za to se zamyslet nad tím, jestli to náhodou nemůže být pravda.

S tímto kázáním jsem nepřišel proto, že by bylo třeba vyvýšit sobotu nebo dát novozákonní důvod pro její svěcení. Bůh oddělil sobotní den od ostatních, prohlásil jej za svatý a vložil na něj své požehnání. Nikdy nezměnil své přikázání, že máme na sobotu pamatovat a trávit ji ve společenství s ním. Je pravda, že mnohé církve uvádějí nedělní vzkříšení Ježíše Krista jako důvod pro svěcení prvního dne týdne namísto Bohem ustanoveného sedmého dne, ale faktem je, že tato změna dne odpočinku není podložena žádným biblickým textem (což přiznává jak Katolická církev, tak někteří představitelé protestantských církví). Samozřejmě - pokud by byla pravda, že Ježíš vstal z mrtvých v sobotu, zmíněný "důvod" pro svěcení neděle by se rozpadl v prach…

I když se to některým lidem nelíbí, v původním řeckém textu je skutečně opakovaně uvedeno, že Kristus byl vzkříšen "jedné ze sobot". Možná tato slova znamenají, že byl vzkříšen v neděli, ale snad se na mě nebudete zlobit, že o tom mám určité pochybnosti. Chybí mi však teologické vzdělání, nejsem odborník na řečtinu a mé pochybnosti mohou samozřejmě být zcela bezpředmětné.

Krátce po zveřejnění mého kázání jsem se doslechl, že myšlenka, že by Ježíš mohl vstát z mrtvých v sobotu, byla teology spolehlivě vyvrácena již před několika desítkami let. Jelikož jsem jejich argumenty neměl k dispozici, abych jimi mohl být přesvědčen, prosil jsem o jejich zaslání. Po nějaké době jsem je skutečně obdržel a rád se s vámi o ně podělím na stránce Důkazy proti sobotnímu vzkříšení Ježíše Krista.

Pokud někdo máte další klíčové důkazy proti sobotnímu vzkříšení (nebo případně proti nedělnímu ), pošlete mi je prosím na můj e-mail neuveritelnaodhaleni@centrum.cz.

Nepotřebuji sáhodlouhé teologické studie, stačí, když mi pošlete vysvětlení k následující otázce:

Na základě čeho víme, že Ježíš vstal z mrtvých v neděli a ne v sobotu (i když se ve všech evangeliích píše o vzkříšení "mia sabbatōn", tedy "jedné ze sobot")?

Prosím o jasný biblický důkaz a předem za něj děkuji. Samozřejmě ho rád uveřejním na stránce Důkazy proti sobotnímu vzkříšení Ježíše Krista.

Ještě poznámka – mé kázání o možném vzkříšení Ježíše Krista v sobotu nevyjadřuje postoj Církve adventistů sedmého dne, jejíž jsem členem. Jde o mou osobní úvahu nad originálním biblickým textem. Církev adventistů sedmého dne učí, že náš Spasitel vstal z mrtvých v neděli.

Prázdné hroby

Důkazy proti sobotnímu vzkříšení Ježíše Krista

Je z biblického záznamu jasné, který den týdne vstal Ježíš Kristus z mrtvých? Poskytuje nám Písmo pádné argumenty pro nedělní vzkříšení? Na základě čeho víme, že k této zásadní události nedošlo v sobotu? Co znamenají řecká slova, která v původním textu označují den Ježíšova zmrtvýchvstání?

Více...

Západ slunce

Sobota – Daniel Duda

Podle Bible je sobota zvláštní den. V čem se liší od zbylých šesti dnů týdne? Proč na ni Písmo klade takový důraz? Proč na ni klade takový důraz Bůh? Jak ji prožíval Ježíš Kristus a jeho učedníci? Jak bychom tento den měli prožívat my? Proč na sedmý den zapomínáme, když Bůh jasně řekl, že na něj máme pamatovat?

Více...

Pozvednutý kříž

Od soboty k neděli: Jak k tomu došlo? - S. Bacchiocchi

Jak je možné, že když Bůh v Bibli za svatý den odpočinku prohlásil sobotu, většina křesťanů světí neděli? Kdy k této změně došlo a na základě čeho? Stojí za ní Ježíš nebo apoštolové? Má svěcení neděle spojitost se vzkříšením Krista? Nebo je za ním spíše politika a vypočítavost církevních hodnostářů, kteří se snažili zalíbit Římu?

Více...

Nahoru