NeuveritelnaOdhaleni.cz
V harmonii s Bohem

V harmonii s Bohem - Kornelius Novak

Jaké zvláštní zkušenosti prožil Kornelius Novak se svým Bohem? Jakým způsobem ho Bůh vedl, usměrňoval a proměňoval? Mohou se i v našich životech dít zázraky podobné těm, které prožívali Ježíšovi učedníci v prvním století? Jsme ochotní chodit po Božích cestách? Co můžeme udělat pro to, abychom žili v harmonii s Bohem?

Jak můžeme rozpoznat Boží vůli pro svůj život? Jak můžeme slyšet Boží hlas? Jak máme žít, abychom byli vedeni Bohem? Jak dochází k zázrakům a jak je můžeme zažívat? Vždyť Ježíš řekl, že máme prosit a budeme dostávat, že s ním máme v životě i ve službě zažívat mocné věci...

Kornelius Novak ve své knize představuje odpovědi na podobné otázky tak, jak je poznal během více než 20 let života s Ježíšem. V první části knihy Kornelius vypráví některé události ze svého života, ve druhé se snaží ukázat, co o životě v harmonii s Bohem říká Bible.

„Můžeš pochybovat o pravosti mých zážitků, ale nepochybuj prosím o pravosti a důležitosti toho, co říká Bůh. Nechej se zapojit do Božích skutků. Žij k Boží slávě a sám zažij to, co má Ježíš na mysli, když říká, že máme zažívat podivuhodné věci. Vstup sám do harmonie s Božími cíli, prioritami, hodnotami, motivy, plány a skutky.

V této knize jde o tebe a tvůj život v harmonii s Bohem.“

Kornelius Novak

Kniha ve formátu PDF:

PDF V harmonii s Bohem - Kornelius Novak


Zdroj: www.jesusmyhero.cz

Kornelius Novak

Kornelius Novak - Příběh vyhazovače

Zasahuje Bůh v životech svých problémových dětí? Jakým způsobem oslovil Kornelia, který se v dětství přestěhoval z Rumunska do Německa, kde byl svými spolužáky šikanovaný a později se sám stal násilníkem? Jaká byla životní cesta úspěšného kulturisty, vyhazovače na diskotékách a drsného motorkáře? Proč své srdce otevřel Bohu?

Více...

Jan Nehyba

Jan Nehyba - Obnovme rodinné oltáře

Jaká je Boží vůle pro náš život? K čemu nás chce náš Stvořitel přivést? Čemu naučit? Byly Boží zázraky omezeny pouze na biblickou dobu nebo se dějí i dnes? Mohou se dít i v našem životě? Brání tomu něco? Jaké zkušenosti prožívá Jan Nehyba se svým Bohem? Jaké zkušenosti můžeme s Bohem prožívat my?

Více...

Cesta k životu

Jako zrnko hořčice

Jak se pozná opravdová víra? Co musím udělat, abych ji získal? Jak můžu ve víře růst? Existuje tajný recept pro mocné náboženské probuzení? Stačí, když budu znát správnou cestu nebo se po ní musím skutečně vydat? Co se stane s mým životem, když spojím teorii s praxí? Co se stane, když budu mít víru jako zrnko hořčice?

Více...

Nahoru