NeuveritelnaOdhaleni.cz
Přišel, zemřel, zvítězil

Přišel, zemřel, zvítězil - Radek Daniel

Už více než dva tisíce let vyvolává v lidech rozporuplné reakce. Jedni ho milují a jsou pro něj ochotni vzdát se všeho, třeba i vlastního života. Jiní nevědí, co si o něm mají myslet. Další jím opovrhují, nechápou jej a obrací se k němu zády. Kdo byl Ježíš z Nazareta? Jaký měl jeho život smysl? Má cenu se o něj ještě dnes zajímat?

Předmluva

Pod pojmem „křesťan“ či „křesťanství“ se lidem vybaví různé věci. Někteří si vzpomenou na hrůzy středověku, kdy se víry v Boha zneužívalo k zastrašování a ovládání lidí, jiní si představí zástupy nudných věřících, kteří se za všech okolností usmívají a používají zbožné fráze, a dalším se vybaví nejrůznější skandály, jež se čas od času objeví ve sdělovacích prostředcích, nebo naopak zprávy o statečných lidech, kteří neváhali pro druhé obětovat svůj majetek či riskovat život.

Jaké je však skutečné křesťanství? Existuje vůbec nějaké měřítko, podle kterého můžeme pravost víry hodnotit? Anebo nám nezbývá nic jiného, než považovat za křesťanství vše, co se za ně vydává, třebaže to má různé, často i diametrálně odlišné formy a podoby? Jednoznačná odpověď neexistuje. V záplavě různých církví, církviček a sekt se člověk velmi těžko orientuje. Vše je natolik nepřehledné, že se mu tím ani nechce zabývat. A není se co divit: komu by se chtělo vstupovat do spletitého labyrintu, v němž není snadné se vyznat a kde člověk jen obtížně nachází uspokojivé odpovědi.

V této knize nechceme v žádném případě poukazovat na to, co je pravé křesťanství. Naším cílem je představit osobu, která všechny křesťany světa spojuje, představit příběh výjimečného člověka, který si získal a stále získává srdce milionů lidí, představit toho, který je základem pravého křesťanství – Ježíše z Nazareta. Na následujících stránkách se pokoušíme rekonstruovat jeho příběh – příběh, který je napínavým dramatem, jenž má sílu člověka hluboce ovlivnit a proměnit. Přitom dbáme na to, abychom zůstali věrni původní biblické zprávě zaznamenané ve čtyřech evangeliích, a zároveň využíváme informace z knihy Touha věků spisovatelky Ellen Gould Whiteové, která ve svém díle Ježíše popsala tak věrně, že má čtenář často pocit, jako by se s ním setkal tváří v tvář. Právě její dílo nás inspirovalo k napsání tohoto textu.

Uvědomujeme si, že tato kniha je poznamenána naší nedokonalostí, zkresleným vnímáním skutečnosti a neschopností vystihnout krásu Ježíšova charakteru slovy. Chápejte prosím následující řádky nikoli jako vyčerpávající informaci o Ježíši, nýbrž jako nedokonalý odlesk naší víry a jako pozvání do Ježíšova příběhu. Těm, koho naše kniha zaujme, doporučujeme přečíst si jedno z evangelií, popřípadě všechna čtyři, a některou další knihu o Ježíši, například již zmiňovanou Touhu věků.

Naším přáním je, aby vám čtení působilo radost a přinášelo pokoj.

Vydavatelé

Nahoru