NeuveritelnaOdhaleni.cz
Příliš drahá svoboda

Příliš drahá svoboda

Díky čemu žijeme ve svobodné zemi, kde se nemusíme nikomu zpovídat ze své víry? Je samozřejmé, že nám nehrozí žádný postih za to, že v neděli nenavštívíme mši v nejbližším katolickém kostele? Jaké riziko pro nás představují zastánci islámu, kteří mají v plánu rozšířit "Islámský stát" po celém světě? Čeho se týká naše nejdůležitější životní rozhodnutí?

Chci vědět víc

Obrácený kříž na křesle papeže

Víno opájející národy – Prof. Dr. Walter Veith

K čemu má sloužit tolik propagované ekumenické hnutí? Na čem má být založena jednota církví, ke které vyzývá? Proč je jako základní podmínka sjednocení křesťanů zdůrazněno podřízení se papeži jako svrchovanému duchovnímu vůdci? Proč protestantské církve opouštějí poznané pravdy a vrací se do lůna Římské církve?

Chci vědět víc

Babylónská věž - Pieter Bruegel st.

Tajemný Babylón – Prof. Dr. Walter Veith

O čem mluví kniha Zjevení a další místa v Písmu, když spojují Babylón s událostmi poslední doby? Bude toto město znovu vybudováno, nebo se za tímto označením skrývá něco jiného? Jaké znaky měl dávný Babylón a jeho náboženství? U koho se tyto charakteristiky projevují dnes? Kdo a čím svádí svět?

Chci vědět víc

Socha papeže

Antikrist – Prof. Dr. Walter Veith

Kdo nebo co je antikristem? Máme jej hledat v dávné minulosti, nebo se objeví až v daleké budoucnosti? A co když se tato mocnost projevuje i v současnosti? Nabízejí nám proroctví ze starozákonní knihy Daniel dostačující indicie, abychom mohli spolehlivě určit totožnost antikrista? Kdo se skrývá za symbolem „malého rohu“?

Chci vědět víc

Church of Antichrist

Antikrist a desatero - Dr. Aleksandar Santrac

13. kapitola knihy Zjevení odhaluje "šelmu", která se snaží zaujmout místo Ježíše Krista a druhou "šelmu", která je jí v tom nápomocna. Která mocnost svádí celý svět k odpadnutí od Boha? Jak útočí na první čtyři přikázání desatera? Opravdu bude ustanoven a vynucován "nedělní zákon"?

Chci vědět víc

Přesýpací hodiny - písek

Znamení doby konce - Prof. Dr. Walter Veith

Před svým ukřižováním poukázal Ježíš svým učedníkům na znamení, která budou předcházet jeho návrat. Před jakým nebezpečím varoval na prvním místě? Jaká další znamení konce času uvedl? Můžeme vidět jejich naplnění v dnešní době? Jak blízko jsme druhému příchodu Ježíše Krista?

Chci vědět víc

zavřítStránky NeuveritelnaOdhaleni.cz procházejí úpravami, které by měly napomoci k jejich lepší kompatibilitě s moderními technologiemi (s tablety a chytrými telefony). Vzhledem k tomu, že se úpravy tohoto webu dějí za plného provozu a vzhledem k mým časovým možnostem, prosím o trpělivost. Nějakou dobu potrvá, než stránky začnou fungovat a vypadat tak, jak by měly. Samozřejmě, že se i nadále můžete těšit na nové články, videa, mp3, kázání, biblické příběhy atd.

Novinky

Příliš drahá svoboda

Příliš drahá svoboda

Díky čemu žijeme ve svobodné zemi, kde se nemusíme nikomu zpovídat ze své víry? Je samozřejmé, že nám nehrozí žádný postih za to, že v neděli nenavštívíme mši v nejbližším katolickém kostele? Jaké riziko pro nás představují zastánci islámu, kteří mají v plánu rozšířit "Islámský stát" po celém světě? Čeho se týká naše nejdůležitější životní rozhodnutí?

Osel

Hloupější než osel

Jak se může Hospodinův prorok stát hloupějším než jeho osel? Hrozí toto nebezpečí i nám? Co dokáže zatemnit náš rozum natolik, že nerozeznáme cestu vedoucí k životu od cesty vedoucí k zániku? Hledáme v Bibli Boží vůli nebo potvrzení našich sobeckých rozhodnutí? Řídíme se ve svém životě touhami našeho hříšného srdce nebo zjeveným Božím slovem? Jsme chytřejší než oslové?

Sfinga

Skrytá touha po věčnosti

Má náš život nějaký smysl? Jak se s touto otázkou vypořádal nejmoudřejší vládce Orientu - král Šalomoun? Narodili jsme se jen proto, abychom zemřeli? Kde se v nás bere touha po věčnosti? Lze nějak dosáhnout toho, aby se pro nás smrt nestala konečnou stanicí? Existuje nesmrtelnost? Pokud ano, za jakých podmínek ji můžeme získat?

Okultismus

S čerty nejsou žerty

Opravdu kolem nás působí mocnosti zla, které se nás snaží svést na cestu vedoucí k zániku? Jsou čerti jen přihlouplými pohádkovými bytostmi nebo nám hrozí reálné nebezpečí od démonů? Je zahrávání si se spiritismem pouhou nevinnou zábavou? Proč Bible odsuzuje vše, co má spojitost s okultismem? Můžeme se ubránit silám zla? Jak?

Christian Berdahl

Christian Berdahl - Životní příběh

Už od Christianova početí vše nasvědčovalo tomu, že to nebude mít v životě snadné. Když se jeho matka rozvedla s jeho drogově závislým otcem, zdálo se, že jí a jejím třem dětem svítá naděje. S novým partnerem se však jejich život se stal nejhorší noční můrou. Kruté fyzické i psychické zneužívání museli snášet celých deset let, než Christianova matka konečně našla odvahu k útěku.

Truth On Hell

Pravda o pekle

Jsou nevyhnutelným trestem za jediný nevyznaný hřích nikdy nekončící muka ve věčně hořícím pekle? Připravil milující a spravedlivý Bůh hříšníkům tak krutou odplatu za jejich provinění? Co se o osudu bezbožných dozvídáme z Bible? Bude Bůh po celé věky mučit ty, kteří se nepostaví na jeho stranu nebo je to jinak?

Uprchlíci

Bývalý muslim o "uprchlících" (Salman Hasan)

Proč se do Evropy valí uprchlická vlna z muslimských zemí? Jedná se skutečně o uprchlíky nebo je za jejich příchodem něco jiného? Kde tito lidé berou peníze na cestu do Evropy? Kdo jim umožňuje dostat se na náš kontinent? Budou po svém příchodu respektovat evropské zákony a hodnoty nebo se budou snažit prosadit svoje? Měli bychom jim otevřít svou náruč?

Suché slunečnice

Když zklame Bůh

Funguje víra v Boha jako pojistka na bezproblémový život? Vyřeší Ježíš všechny naše krize a těžkosti, které na tomto světě zakoušíme? Odmění naši víru tím, že nás zahrne bohatstvím, dá nám milující rodinu a dokonalé zdraví? Co když nás Bůh zklame? Co když nám nedá to, co po něm chceme? Je to Boží chyba? Co nám vlastně ve svém slovu slíbil?

Zachariáš

Narození Jana Křtitele (Lukáš 1)

Jaké okolnosti provázely narození Jana Křtitele? Co na nich bylo zvláštního? Jak Zachariáš reagoval na radostnou zprávu, kterou mu přinesl anděl Gabriel? Proč na více než devět měsíců oněměl? Proč měl být Zachariášův syn už od narození zasvěcen Bohu? Jaké dílo měl pro Boha vykonat?

Buddha

23. Agenda New Age

Kdo stojí v pozadí hnutí New Age a co je jeho cílem? Jakým způsobem připravují různé skupiny spojené s tímto hnutím cestu kosmickému Kristovi, který má uspokojit potřeby všech náboženství? Kdo je to Maitreya? Co všechno je zasaženo a ovlivněno učením New Age? Jsou tradiční křesťané proti jeho vlivu imunní?

Hledání pravdy

Existujeme jen díky souhře náhod? Má náš život nějaký smysl a cíl? Lze nahlédnout do budoucnosti? Co nás v ní čeká? Existuje Bůh? Zasahuje do našich životů? Proč existuje zlo? Znamená smrt úplný konec? Má smysl klást si tyto a podobné otázky? Je možné na ně najít odpovědi? Máme k dispozici skutečně důvěryhodný zdroj pravdy? A jsou pro jeho spolehlivost důkazy?

Na tomto světě jsme zahrnuti ohromným množstvím informací. Na internetu to platí obzvlášť. Dá se jim věřit? Jistě ne všem. Existuje tedy nějaký způsob, jak získané informace spolehlivě rozlišit? Jak oddělit pravdivé od lživých nebo zavádějících? A má vůbec cenu snažit se v nich vyznat? Má smysl hledat pravdu? Je to k něčemu? Je to pro nás vůbec důležité?

Jsem přesvědčen, že je to důležité. Dokonce životně důležité. Správné rozhodnutí totiž uděláme jen na základě pravdivého poznání skutečnosti. Na základě podvodu, lži nebo polopravdy se i s nejlepšími úmysly rozhodneme pravděpodobně špatně.

Tyto stránky si kladou za cíl pomoci s odhalováním zastřených skutečností, s hledáním odpovědí na nejdůležitější životní otázky, které trápí lidstvo odnepaměti. Chtějí pomoci objevit jediný spolehlivý zdroj poznání a pravdy, zdroj informací, ve kterém lze nalézt odpovědi na otázky týkající se minulosti, současnosti i budoucnosti lidstva. A nejen to.

Jenže je tu problém. Lidé už nevěří v objektivní pravdu. Pravda se stává relativním pojmem a tak není divu, že v dnešní době lidé často nekriticky přijímají informace, které jsou jim servírovány z médií, spokojují s odpověďmi, které se jim líbí, které je uklidní a které neovlivní jejich život. Moc se přitom nestarají, jestli jsou tyto odpovědi a informace pravdivé nebo lživé, jestli jsou nebo nejsou klamáni. Hlavně když si můžou dál žít po svém, nemusí moc přemýšlet a nemusí měnit svůj zaběhlý konzumní způsob života. Zdá se, že dnes o pravdu až tak nejde, každý má přece tu svou...

Tyto stránky asi neosloví každého. Nenajdete tu svůdná těla žen a dívek, nenajdete tu nejnovější drby, on-line hry ani horoskopy. Tento web je totiž určen těm, kdo hledají skutečně pravdivé odpovědi na své otázky, těm, kdo hledají smysl a cíl svého života.

Chci vás však upozornit, že si tyto stránky nenárokují neomylnost. V některých věcech se můžu mýlit, něco se mi možná nepodaří vyjádřit dostatečně srozumitelně. Proto vás chci poprosit - nepřijímejte slepě, co je zde napsáno, ale ani to slepě neodmítejte. Jednejte jako Židé v Beroji, když jim bylo představeno nové učení:

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice; Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. (Sk 17,11)

Tyto stránky nejsou zdrojem pravdy. Zdroj pravdy je jediný - Bible - kniha, skrze kterou k nám promlouvá Stvořitel nebe i země. Zkoumejte ji. Hledejte odpovědi. Bůh vám je dá nalézt...

Trápí tě otázky týkající se původu a smyslu života? Zajímá tě, jestli existuje vyšší moc řídící dějiny? Je pravda, že se blíží konec světa? Jsou pro to důkazy? Co o tom říkají proroctví? Naplňují se? Jaká je totožnost antikrista a co znamená číslo 666? To jsou jen některé z otázek, které volají po odpovědi.

Pokud budeme skutečně hledat, je reálná šance, že pravdivé odpovědi najdeme. Možná jimi budeme překvapeni, možná to skutečně budou neuvěřitelná odhalení. Objevením pravdy by to ale pro nás nemělo skončit. Poznané pravdy bychom měli přijmout, podle poznaných pravd bychom měli jednat, podle poznaných pravd bychom měli žít.

„Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdykoli poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu názor, odůvodněný lépe. To, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“ (Mistr Jan Hus)

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (...) Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni." (J 8,31-32.36)

Nahoru