NeuveritelnaOdhaleni.cz
Great Controversy

Velký spor věků - Ellen Gould Whiteová

Zajímá vás historie sporu mezi pravdou a lží od zničení Jeruzaléma v roce 70 až po události doby konce? Zajímáte se o dějiny Božího lidu plné těžkostí ale i Božích přiznání, o pronikání falešného učení do církve, o boj mezi dobrem a zlem? Zajímá vás biblická vize budoucích událostí? Pak je tato kniha určena právě pro vás.

Předmluva

Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu nevydáváme ani proto, aby nám ukázala, že mezi světlem a tmou, hříchem a nepravostí, nespravedlností a právem, smrtí a životem je nesmiřitelný rozpor - v hloubi srdce si to uvědomujeme a víme také, že my sami jsme do tohoto zápasu vtaženi, že se ho sami účastníme.

Každý z nás však někdy zatouží dovědět se o tomto dějinném sporu něco více. Jak začal? Existoval vždycky? Kdo se účastní toho nesmírně složitého zápasu? A jak se mám zachovat já? Mám v něm nějakou odpovědnost? Nepřišel jsem na tento svět z vlastního rozhodnutí. Je to pro mne dobré, nebo špatné? O jaké principy v tomto sporu jde? Jak dlouho spor potrvá? Jak skončí? Propadne se tato planeta, jak tvrdí někteří vědci, do hlubin černé, mrazivé, věčné noci? Nebo ji čeká skvělá budoucnost?

Otázku si můžeme položit ještě osobněji: Jak mohu zápas mezi rostoucím sobectvím a vyhasínající láskou, který probíhá také v mém srdci, přivést ke konečnému a trvalému vítězství dobra? Co o tom říká Bible - Boží slovo? Jakou odpověď nám na tuto zásadně důležitou otázku dává Bůh?

Cílem této knihy je pomoci všem lidem správně rozřešit naznačené problémy. Napsala ji žena, která zakusila Boží dobrotu a ze vztahu k Pánu i studiem Božího slova poznala, že Boží tajemství chápou lidé, kteří mají k Bohu úctu. S nimi Bůh uzavře smlouvu.

Abychom mohli lépe pochopit podstatu nejdůležitějšího zápasu všech věků, v němž jde o bytí celého vesmíru, přibližuje nám jej pisatelka prostřednictvím známých příkladů z historie, které se odehrály během posledních dvaceti staletí.

Kniha začíná posledními tragickými obrazy z dějin starověkého Jeruzaléma - Bohem vyvoleného města - poté, co odmítlo muže z Golgoty, který přišel zachránit lidstvo. Pak sleduje velké putování národů, vypráví o pronásledování Božích dětí v prvních staletích křesťanského letopočtu, velkém odpadnutí v Boží církvi, vzniku reformace, která zřetelně ukázala některé principy velkého sporu, nabízí poučení z následků toho, že Francie odmítla Boží zásady, sleduje nový zájem o Písmo, jeho vyvýšení a blahodárný vliv, náboženské probuzení 19. století, odpečetění Božího slova, jeho podivuhodná sdělení i proroctví, která čelí vlivu satanských podvodů.

Prostě, srozumitelně a přesvědčivě líčí tato kniha současný zápas a hlavní zásady, o které v něm jde; zápas v němž nikdo nemůže zůstat stranou.

Na závěrečných stránkách kniha popisuje konečné slavné vítězství dobra nad zlem, pravdy nad lží, světla nad tmou, radosti nad zármutkem, naděje nad zoufalstvím, slávy nad hanbou, života nad smrtí a nekonečně trpělivé lásky nad pomstychtivou nenávistí.

Anglický originál této knihy byl poprvé vydán v roce 1888. Roku 1911 jej autorka přepracovala pro druhé vydání. Od té doby byla tato kniha vydána v milionových nákladech ve všech hlavních světových jazycích. Předchozí vydání přivedla mnoho lidí k dobrému Pastýři - Pánu Ježíši Kristu. Vydavatelé se modlí, aby toto vydání přineslo ještě více dobra.

Vydavatelé

Nahoru