NeuveritelnaOdhaleni.cz
Peklo

Hledání pravdy 8 – Dobré zprávy o pekle

Jaká je pravda o pekle? Jak ji můžeme odlišit od omylů a bludů, které se o konečném osudu bezbožných tradují? Kolik duší v současnosti trpí v pekle? Byli už hříšníci vhozeni do ohnivého jezera? Budou tam po celou věčnost nelidsky mučeni ďáblem a jeho démony? Opravdu můžeme v Bibli najít nějaké dobré zprávy o pekle?

In Search Of The Truth - The Good News About... HELL

Český dabing

Prorok

Hledání pravdy 9 - Duch proroctví

Existují přesvědčivé důkazy pro pravdivost a spolehlivost Bible? Odkud bibličtí proroci věděli, co se stane v budoucnosti? Bylo předpovídání budoucích událostí hlavním úkolem proroků? Může se prorocký dar vyskytovat i v současnosti? Podle jakých měřítek můžeme poznat pravé proroky od falešných?

Více...

Oheň

Pravda o pekle

Co je peklo a kde se nachází? Patří jen do pohádek, nebo je skutečné? Je jeho vládcem ďábel? Pro koho je peklo přichystáno? Jak se mu lze vyhnout? Kdy budou bezbožní vrženi do pekelného ohně? Bude je milující Bůh mučit po celou věčnost nebo někdy jejich utrpení skončí? Co je to “druhá smrt“?

Více...

Schody

Cesta do nadpřirozeného světa - Roger J. Morneau

Existuje nadpřirozený svět, který je za běžných okolností skryt našim očím? Jaké bytosti, mocnosti či síly jej obývají? Je spiritismus pouze neškodnou zábavou? Je rozumné vstupovat do kontaktu s démony? Existuje někdo, kdo je schopen bezmocného člověka vytrhnout z jejich spárů a ukázat mu cestu k záchraně?

Více...

Nahoru