NeuveritelnaOdhaleni.cz
Ježíš potvrzuje desatero

Hledání pravdy 11 – Je zákon stále platný?

Byl Boží zákon určen pouze pro Izrael nebo zůstává závazný i dnes? Přišel Ježíš, aby desatero přibil na kříž a zrušil jeho platnost? Jaký význam má poslušnost Božích přikázání, pokud jsme spaseni z milosti? Můžeme desatero v klidu pustit ze zřetele? Čím se bude vyznačovat pravý Boží lid krátce před Ježíšovým návratem?

In Search Of The Truth - Still in Stone?

Český dabing

Bůh píše desatero

Hledání pravdy 12 - Čtvrté přikázání

Proč většina křesťanů zapomíná právě na tu část desatera, která začíná slovem "Pamatuj"? Proč vlastně Bůh učinil čtvrté přikázání součástí svého zákona? Opravdu je pro něj tolik důležité? Nebo ho příliš netrápí, že celý svět toto jeho přikázání ignoruje? Kde je v Bibli napsáno, že se den odpočinku přesunul ze soboty na neděli?

Více...

Oltář - Temple Church Londýn

Dvojí zákon – bylo desatero skutečně přibito na kříž?

Tvoří desatero přikázání a Mojžíšův zákon nedílný celek, nebo je možné biblicky doložit, že jde o dva odlišné zákony? V čem jejich odlišnost spočívá? Existoval morální zákon už v ráji? Zůstává v platnosti i dnes? Bylo desatero přibito na kříž, nebo budeme na jeho základě souzeni? Jak vážně máme brát Boží zákon?

Více...

An Advocate For Our Time

3. Ochránce pro naši dobu

Jakou úlohu hraje Boží zákon v otázce našeho spasení? Bylo desatero závazné pouze pro starozákonní Izrael nebo zůstává v platnosti i po ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista? Jaký je vztah mezi spasením z milosti a Božími přikázáními? Na základě čeho budeme souzeni a jaká je cesta k ospravedlnění?

Více...

Nahoru