NeuveritelnaOdhaleni.cz
Boj o Bibli

13. Boj o Bibli

Změnila se zcela situace po středověkém masivním tažení proti Bibli a těm, kdo se drželi jejích pravd? Vzdaly temné duchovní síly svůj boj proti psanému Božímu slovu, které lidem ukazuje na jedinou možnou cestu ke spasení? Co když pouze změnily jeho formu? Co když je nyní jejich boj mnohem rafinovanější než ve středověku?

Studium Bible

14. Změny v Božím slově

K jakým zásahům do biblického textu došlo v moderních překladech Písma? Jsou tyto změny jazykového nebo teologického charakteru? Co o tom říkají samotní korektoři? Je možné, že ve vaší Bibli něco důležitého chybí? Jak se změny v moderních překladech dotýkají důležitých věroučných témat?

Více...

Hidden Agendas

12. Skrytá agenda

Jakou filozofii zastávají tajné společnosti, které se snaží řídit chod našeho světa? Můžeme nějakým způsobem nahlédnout do jejich skrytých plánů? O co přesně jim jde? Do jakých záležitostí strkají své prsty svobodní zednáři? Co všechno se snaží ovlivnit? Podaří se jim jejich nekalé plány naplnit? Mohou uspět?

Více...

Stará Bible

Boží slovo

Je Bible stará kniha mýtů a bájí, která nám dnes už nemá co říct? Kdo ji napsal a proč? O čem vůbec je? Má smysl se jí zabývat? Dá se v ní vyznat? Proč je Bible největším světovým bestsellerem všech dob? V čem tkví její hodnota? Jsou pádné důkazy pro její spolehlivost?

Více...

Nahoru