NeuveritelnaOdhaleni.cz
Africká holčička

Očkování jako kamufláž masové sterilizace v Keni?

Jak daleko jsou mocenské struktury ochotny zajít ve snaze o redukci populace v některých zemích? Může v Keni docházet pod zástěrkou očkování proti tetanu k masové sterilizaci žen v plodném věku? Nakolik můžeme věřit tomu, co je nám představováno jako správné a dobré? Nakolik můžeme věřit médiím a lidem, kteří mají moc?

Očkování jako kamufláž masové sterilizace v Keni?

Keňští biskupové varují před masovou sterilizací v důsledku protitetanového očkování

Nairobi. Keňská biskupská konference vyjádřila hluboké rozpaky nad národní protitetanovou očkovací kampaní, kterou zahájilo tamní ministerstvo zdravotnictví a která je určena ženám ve věku 19 až 49 let. Očkování začalo včera v šedesáti okresech na severu země, které podle keňských zdravotních úřadů trpí vysokým procentem mateřské a novorozenecké úmrtnosti v důsledku tetanu.

Podle keňských biskupů ovšem používaná vakcína, tedy tetanický toxoid, obsahuje hormon b-HCG. Tento přirozeně se vyskytující hormon je nezbytný pro vývoj plodu v těhotenství. Pokud si proti němu žena vytvoří protilátky, ztrácí schopnost udržet těhotenství. Biskupové se tudíž obávají, že se za očkovací kampaní skrývá tajný masový sterilizační program. Jak informuje agentura Cisa, předseda biskupské konference, mons. Paul Kariuki Njiru, se proto obrátil na keňskou vládu se žádostí o podrobnější údaje o očkovací kampani. Biskupové zdůrazňují, že „přednost má důstojnost lidského života“, a kladou několik otázek: „Existuje v Keni tetanová epidemie? A pokud ano, proč nebyla vyhlášena? A konečně – proč se kampaň týká pouze žen v plodném věku a proč má protitetanové očkování prioritu před jinými smrtelnými chorobami v zemi?“

Keňští biskupové si ve svém tiskovém prohlášení rovněž stěžují na nedostatečné zapojení katolické církve do očkovacího programu, přestože je církev jedním z hlavních poskytovatelů zdravotní péče v Keni. „Pokud církev neobdrží příslušné informace, nebude váhat s dalšími morálními připomínkami o otázkách, které se týkají lidského života“, sdělují biskupové. Keňské ministerstvo zdravotnictví vyvrací obavy katolických biskupů a připomíná, že podle Světové zdravotnické organizace zemřelo pouze za rok 2010 vinou tetanové infekce 58 tisíc keňských matek a novorozenců.

Zdroj: RadioVaticana.cz, 14.10.2014

Vakcína používaná v Keni obsahuje hormon beta-hCG

Keňa. Plenární shromáždění keňských biskupů opětovně odsoudilo protitetanovou očkovací kampaň, která již několik měsíců probíhá v této africké zemi a je určena výhradně ženám v plodném věku. Zprávu keňského episkopátu ze 6. listopadu zveřejnila agentura Fides.

Keňská biskupská konference v ní zdůrazňuje, že souhlasí s běžnými očkovacími kampaněmi, které se často konají za přispění katolických zdravotnických zařízení. Neskrývá však své rozpaky nad utajováním, které doprovází poslední plošné očkování. Církvi se podařilo získat několik očkovacích vakcín, které byly analyzovány ve čtyřech různých laboratořích v Keni i zahraničí.

Všechny testy potvrdily, že užívaná vakcína je kontaminována hormonem Beta-Hcg”, oznamují biskupové. Zmíněný hormon je nezbytný při udržení těhotenství v jeho počátečním stádiu, a tudíž není žádoucí, aby si ženský organismus proti němu vyvinul protilátky. Vakcinace tedy „u žen vede k neplodnosti a opakovaným potratům”, připomíná dokument biskupů. Lékaři, kteří potvrdili znepokojivé výsledky laboratorních testů, jsou vystaveni zastrašování, prohlašují zároveň keňští pastýři a varují obyvatele před očkovací kampaní. „Jsme totiž přesvědčeni, že je to zamaskovaný program kontroly porodnosti”, uzavírají biskupové, citovaní agenturou Fides.

Zdroj: RadioVaticana.cz, 10.11.2014

komentář: Pokud se podezření na pokus o masovou sterilizaci žen v Keni pod zástěrkou očkování zakládá na pravdě, jde o další svědectví o morálním stavu našeho světa a především o morálním stavu těch, kteří mají moc a dali podnět k něčemu tak hroznému. V této souvislosti jsou zajímavá slova multimiliardáře a zakladatele Microsoftu Billa Gatese, která pronesl na setkání elitní organizace TED v únoru roku 2010:

„Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent.“ (zdroj)

Je to tedy tak, že díky novým vakcínám a zdravotní péči má být snížen populační růst na naší planetě? Odvádějí protitetanové vakcíny v Keni tuto špinavou práci?

O morálním stavu společnosti krátce před Ježíšovým návratem můžeme číst v Bibli tato slova:

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. (2Tim 3,1-5)

Na jiném místě se píše:

Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. (1Tim 6,9-10 B21)

Podobné zprávy vyvolávají otázky, nad kterými bychom se měli zamyslet. Nakolik můžeme věřit tomu, co nám média předkládají jako dobré a zlé? Nakolik můžeme věřit tomu, že to s námi mocní tohoto světa myslí dobře? Co všechno jsme díky mediální masáži ochotní přijmout a podstoupit, aniž bychom si kladli otázky, jestli je to pro nás skutečně prospěšné a dobré? Čemu můžeme věřit? Kde máme hledat jistotu pro náš život? V koho můžeme vložit svou důvěru, abychom nebyli zklamáni? Na čí slovo se můžeme plně spolehnout? Čí sliby můžeme brát vážně? Kdo nás nepodvede?

Proč si nevybrat toho, kdo nás natolik miluje, že za naši záchranu zaplatil svým životem? Proč mu neopětovat jeho lásku? Ježíš své slovo drží. Jemu jde o naše dobro. On nás nezklame.

Aktualizováno 18.2.2015:

Verdikt vědecké komise v Keni: třetina vakcín obsahovala látku omezující plodnost

Třicet procent vakcín, které Světová zdravotnická organizace a UNICEF vloni používaly při protitetanové očkovací kampani keňských žen, obsahuje hormon Beta HCG, který způsobuje neplodnost. Údaj vyplývá z prohlášení Keňské biskupské konference, které zveřejnila vatikánská zpravodajská agentura Fides. Afričtí biskupové v prohlášení komentují závěrečnou zprávu nezávislé vědecké komise, která prověřovala očkovací kampaň, prováděnou v březnu a říjnu 2014. Komisi ustavilo keňské ministerstvo zdravotnictví a tamní katolická církev.

Krátce před publikací závěrečné vědecké zprávy ovšem ministerstvo zdravotnictví z komise odstoupilo. Podle keňských biskupů je “nemorální a neetické, že Světová zdravotnická organizace a Dětský fond OSN podporují a financují obdobnou nelidskou očkovací kampaň”. Pastýři žádají zmíněné organizace, aby se “omluvily keňským ženám a dětem za to, že zradily jejich důvěru”. “Nelze zahájit žádnou očkovací kampaň, aniž by probíhaly pečlivé kontroly vakcín před zahájením očkování, v jeho průběhu a po zakončení kampaně”, uzavírá Keňská biskupská konference své prohlášení.

Zdroj: RadioVaticana.cz, 17.2.2015

Hra smrti (video)

Hra smrti

Kolik procent náhodně vybraných lidí je ochotno "usmažit" soutěžícího jen proto, že párkrát špatně odpověděl? Kolik z nich bude týrat nevinného člověka jen proto, aby "nepokazili hru"? Ovládá nás televize? Kam až jsme schopní zajít ve své poslušnosti autoritám?

Více...

Šelma z propasti

Šelma z propasti

Koho představuje tajemná dravá šelma z propasti, o které hovoří 11. kapitola knihy Zjevení? Je tato mocnost aktivní i v dnešní době? Dotýká se nás nějak její působení? Máme si na ni dávat pozor? Čím je tak nebezpečná? Existuje plán na zničení křesťanství? Jaké jsou jeho body? Do jaké míry se je již podařilo splnit?

Více...

Východ slunce - pohled z vesmíru

Andělské poselství pro obyvatele Země

Jaké poselství nese anděl ze Zjevení 14,6-7? Proč je důležité, aby se dostalo ke všem lidem? O čem je věčné evangelium? Proč se máme bát Boha? Co to znamená? Je realita Božího soudu dobrou nebo špatnou zprávou? Je důležité, jestli věříme v Boží stvořitelskou moc a v pravdivost biblické zprávy o stvoření světa v šesti dnech?

Více...

Nahoru