NeuveritelnaOdhaleni.cz
Sherlock Holmes

Hledání pravdy 1 – Otázky vzniku života

Je Darwinova teorie vědecky prokázaným faktem? Je podepřena spolehlivými důkazy? Co nám o možnosti náhodného vzniku života říká matematika? Jak velká je pravděpodobnost samovolné chemické evoluce? Jak velká je pravděpodobnost náhodného vzniku proteinů? Jsme produktem slepé náhody působící po miliardy let, nebo existujeme díky milujícímu Stvořiteli?

In Search Of The Truth - The Genesis Question

Český dabing

Nohy z hlíny

Hledání pravdy 2 - Poselství v láhvi

Může být poselství Bible pravdivé? Může skutečně pocházet od Boha? Jak přesná jsou biblická proroctví? Co se z nich můžeme dozvědět o naší budoucnosti? Jak víme, že se současný text Bible neliší od originálních textů? Je Bible skutečně důvěryhodná? Má nějaké důležité poselství pro lidi žijící ve 21. století?

Více...

NASA: PIA16884

Otázka původu (A Question of Origins)

Je evoluční teorie, kterou většina světa přijala jako fakt, skutečně vědecky podložená? Kolik existuje důkazů v její prospěch a kolik ve prospěch stvoření? Je všechno kolem nás (a včetně nás) výsledkem neuvěřitelné souhry naprosto nepravděpodobných náhod, nebo byl vesmír i všechen život vytvořen Bohem?

Více...

Protein

Stvořil Bůh život? Zeptej se bílkovin...

Stačí pro vznik života elektrický výboj procházející správnou směsí chemikálií? Mohly se bílkoviny samovolně utvořit v prapůvodní "organické polévce"? Co všechno je zapotřebí, aby vznikla fungující bílkovina ve správnou dobu na správném místě? Je existence bílkovin ohromujícím důkazem pro existenci Stvořitele?

Více...

Nahoru