NeuveritelnaOdhaleni.cz
Grand Canyon

Stáří planety Země – Prof. Dr. Walter Veith

Je možné zjistit stáří geologických vrstev? Opravdu se utvářely během mnoha milionů let? Mohly vzniknout tak, jak tvrdí současná věda? Je z nich možné určit skutečné stáří naší planety? Jsou geologické vrstvy důkazem pro evoluční teorii nebo proti ní? Co říká o původu geologických vrstev Bible?

Přednáška Prof. Dr. Waltera Veitha:

Geologické vrstvy

Geologické vrstvy - evoluční teorie v ohrožení?

Zkameněliny jsou datovány podle geologických vrstev, ve kterých jsou uloženy. Je možné zjistit stáří těchto vrstev? Představují miliony let nebo mnohem kratší časové úseky? Ohrožují geologické vrstvy evoluční teorii? Mohly vzniknout tak, jak tvrdí soudobá věda? Co o jejich původu říká Bible?

Více...

Zkamenělina

Řeč zkamenělin I – Prof. Dr. Walter Veith

Co ukazuje posloupnost zkamenělin v geologických vrstvách? Je jasným důkazem evoluce od primitivních organismů ke složitým? Nebo je to trošku jinak? Proč bývají zkameněliny (statisticky vzato) orientovány stejným směrem? Svědčí existence zkamenělin o postupném vývoji druhů nebo o celosvětové katastrofě?

Více...

Prof. Dr. Walter Veith

Prof. Dr. Walter Veith - Z evolucionisty kreacionistou

Prof. Dr. Walter Veith byl dlouhá léta byl zapřísáhlým evolucionistou a přesvědčeným ateistou. Pečlivým studiem, ke kterému ho za zvláštních okolností vyprovokoval jeden truhlář, však došel k poznání, že evoluční teorie nemůže obstát tváří v tvář faktům. Poznal také, že existuje Bůh, který mocně zasahuje i v jeho životě.

Více...

Nahoru