NeuveritelnaOdhaleni.cz
Lesní požár

Doba konce

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Matouš 24,44


Jaká je budoucnost našeho světa? Jaké vyhlídky má lidstvo? Můžeme se těšit na dny, které jsou před námi? Nebo se máme bát? Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Pokud ano, je to dobrá nebo špatná zpráva? Je možné se na konec světa nějak připravit? Je možné konec světa přežít?

Babylónská věž - Pieter Bruegel st.

Tajemný Babylón – Prof. Dr. Walter Veith

O čem mluví kniha Zjevení a další místa v Písmu, když spojují Babylón s událostmi poslední doby? Bude toto město znovu vybudováno, nebo se za tímto označením skrývá něco jiného? Jaké znaky měl dávný Babylón a jeho náboženství? U koho se tyto charakteristiky projevují dnes? Kdo a čím svádí svět?

Více...

Socha papeže

Antikrist – Prof. Dr. Walter Veith

Kdo nebo co je antikristem? Máme jej hledat v dávné minulosti, nebo se objeví až v daleké budoucnosti? A co když se tato mocnost projevuje i v současnosti? Nabízejí nám proroctví ze starozákonní knihy Daniel dostačující indicie, abychom mohli spolehlivě určit totožnost antikrista? Kdo se skrývá za symbolem „malého rohu“?

Více...

Mt Horeb United Methodist Church

Antikrist a desatero - Dr. Aleksandar Santrac

13. kapitola knihy Zjevení odhaluje "šelmu", která se snaží zaujmout místo Ježíše Krista a druhou "šelmu", která je jí v tom nápomocna. Která mocnost svádí celý svět k odpadnutí od Boha? Jak útočí na první čtyři přikázání desatera? Opravdu bude ustanoven a vynucován "nedělní zákon"?

Více...

Přesýpací hodiny

Znamení doby konce - Prof. Dr. Walter Veith

Před svým ukřižováním poukázal Ježíš svým učedníkům na znamení, která budou předcházet jeho návrat. Před jakým nebezpečím varoval na prvním místě? Jaká další znamení konce času uvedl? Můžeme vidět jejich naplnění v dnešní době? Jak blízko jsme druhému příchodu Ježíše Krista?

Více...

Nahoru