NeuveritelnaOdhaleni.cz
Starší manželé

Srdce má rozum, kterému rozum nerozumí!

Kde má manželství svůj původ? Je nádherným Božím darem nebo zbytečnou komplikací v našem životě? Je tento způsob vztahu přežitý nebo má svou hodnotu i v dnešní době? Má smysl do něj vstupovat? Můžeme prožívat hezké manželství? Jaké kroky k němu vedou? Jaká pozitiva nám tento vztah nabízí?

On a ona na lavičce

Lék na nemocné vztahy

Nakolik jsou pro naše štěstí, radost a spokojenost důležité vztahy? Mohou mít přímý vliv na kvalitu našeho života? Co když jsou vztahy mezi námi a našimi blízkými narušené? Co když nám působí bolest, smutek a zranění? Co když kvalitu našeho života snižují? Existuje opravdu účinný lék na pošramocené vztahy?

Více...

Look Up

Zvedni oči (Look Up)

Můžete mít 422 přátel a přesto být osamělí? Můžete si s nimi každý den povídat a přesto se vlastně vzájemně neznat? Stáváme se díky sociálním sítím více společenskými nebo naopak kvůli nim zavíráme dveře před opravdovými vztahy? Dá se skutečný život prožít online nebo je třeba zvednout oči od displeje a začít žít doopravdy?

Více...

Stvoření člověka

Stvoření člověka (Genesis 1-2)

Odkud pochází lidský rod? Kde je náš počátek? Kam sahají naše kořeny? Jsme jen poněkud více vyvinutá zvířata? Jaké postavení má člověk mezi ostatním stvořením? Vděčíme za svou existenci evoluci nebo jsme dílem Božích rukou? Co se o našem původu můžeme dozvědět z Bible?

Více...

Nahoru