NeuveritelnaOdhaleni.cz
Kázání z Božího slova

Kázání

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.

Skutky 17,11

Ježíš a cizoložnice

Co mám dělat?

Jsem opravdu tak dobrým člověkem, že si zasloužím věčný život? Nebo je moje spravedlnost jen iluzí a potřebuji si uvědomit svůj skutečný stav? Co když poznám, že jsem hříšník, který nemá Bohu co nabídnout? Co mám dělat, abych s ním byl smířen? Co mám dělat, aby mě přijal? Jak můžu získat spasení?

Více...

Belšasarova hostina (Rembrandt)

Jen blázen si zahrává se svatým

Opravdu platí, že ten, kdo si zahrává se svatým, musí být blázen? Co všechno je v Bibli označeno za svaté? Proč se Boha tolik dotýká, když někdo poskvrňuje to, co je v jeho očích svaté? Jaké jsou důsledky lehkomyslného přístupu ke svatému? Je dobrou zprávou, že i Boží lid je svatý? Je třeba o svatost usilovat?

Více...

Laodicea

Poslední církev - Soňa Šustková

Co říká biblické proroctví o poslední církvi, tedy o církvi, která bude na Zemi v době konce? Jakými slovy ji Ježíš charakterizuje? Na jaké její kvality či problémy poukazuje? Naplňuje se na současné církvi toto Kristovo proroctví? Jak jsme na tom? Jsme studení nebo horcí? Nebo snad vlažní? Co s tím můžeme dělat?

Více...

Státníci na pohřbu Jana Pavla II.

Osmý král - Kazimierz Smolka

Kázání reagující na události spojené se smrtí papeže Jana Pavla II. a se zvolením jeho nástupce Benedikta XVI. Ve které části proroctví ze Zjevení 17. kapitoly se právě nacházíme? Je Benedikt XVI. skutečně předposledním papežem v dějinách? Co se bude dít za vlády toho posledního? Jak blízko je návrat Ježíše Krista?

Více...

Nahoru