NeuveritelnaOdhaleni.cz
Tajemná říše smrti

22. Tajemná říše smrti

Co se skrývá za branami smrti? Pokračuje život v jiné formě? Můžeme hovořit s mrtvými? Je reinkarnace reálná? Je lidská duše nesmrtelná? Existuje peklo, nebe a očistec? Jak je to s existencí duchů? Jak na tyto otázky odpovídá Bible? Co se z ní můžeme dozvědět o spiritismu? Proč je nebezpečný? Jaké síly se za ním skrývají?

Lebka

Smrt... Co bude potom?

Znamená smrt definitivní konec? Nebo je to jen přechod do jiné dimenze bytí? Je lidská duše nesmrtelná? Odchází ihned po smrti do nebe nebo do pekla? Nebo snad funguje koloběh znovuzrození - reinkarnace? Je možné komunikovat se zemřelými? Může člověk zemřít dvakrát? Co říká o stavu mrtvých Bible?

Více...

Beyond the Grave

Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Je to začátek nového života v jiné dimenzi nebo naprostý konec? Odchází po smrti lidská duše do nebe, do pekla nebo do očistce? Nebo se snad člověk narodí znovu, převtělený do živočišného druhu, který si zasloužil podle své karmy? Která ze soupeřících teorií má pravdu? Co na to Bible? Jaká je pravda o smrti?

Více...

Starý hřbitov

13. Co se děje po smrti?

Co se doopravdy stane s člověkem, když zemře? Odchází do nebe? Nebo do pekla? Nebo do nicoty? Je po smrti naše existence zcela ukončena nebo žijeme v nějaké formě dál? Existuje reálná naděje tváří v tvář smrti? Můžeme se ještě někdy setkat s našimi blízkými, kteří již zemřeli? Můžeme žít věčně?

Více...

Nahoru