NeuveritelnaOdhaleni.cz
Klíč v dlani

Odhalte biblické pravdy

To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

1. Timoteovi 2,3-4


Jaký je smysl života? Vděčíme za svou existenci náhodě nebo milujícímu Stvořiteli? Jak přesně se naplňují biblická proroctví? Řídí Bůh dějiny tohoto světa? Mluví Bible i o dnešní době? Jaké bude vyvrcholení dějin této planety? Co se stane, až se Ježíš vrátí na tuto Zem? Týká se jeho návrat taky mě osobně? Potvrzuje moderní věda pravdivost Bible? Proč je pro Boha tak důležitá naše svoboda volby? Mám mít strach z Božího soudu? Můžu přežít konec světa? Můžu žít navěky? V jakém světě?

Zajímají tě podobné otázky? Hledáš na ně odpovědi? Chceš poznat, jaký je Bůh? Pak přijmi pozvání na cyklus přednášek s názvem Odhalte biblické pravdy, kterým provází Radim Passer.

Na pláži

20. Pravda osvobozuje

Existuje objektivní pravda? Pokud ano, stojí za to ji hledat? Je vůbec možné ji nalézt? Na základě čeho můžeme pravdu odlišit od svodů, polopravd a lží? Existuje důvěryhodný zdroj pravdy? Pokud pravdu nalezneme, jak se k ní máme postavit? Opravdu nás může osvobodit? Od čeho? Nejsme snad svobodní i bez poznání pravdy?

Více...

Prorok píše

21. Prorocké poslání dnes

Promlouval Bůh ke svému lidu prostřednictvím proroků jen v biblických dobách? Jak je to s darem proroctví v současnosti? Posílá Bůh své proroky i dnes? Jaké poselství přinášejí? Na základě čeho můžeme poznat pravého proroka od falešného? Byla Ellen Whiteová pravým Božím prorokem?

Více...

Mnoho církví

22. Proč je tolik církví?

Proč existuje tolik různých křesťanských denominací, když se všechny odvolávají na Ježíše Krista jako svého Pána? Je možné určit, která z těchto církví přináší pravé poselství o Bohu, pravé evangelium a víru založenou na pravdě? Jak můžeme rozlišit pravdu od polopravd, bludů a lží? Jakou roli v tom hraje Bible?

Více...

Zoufalství bezbožných

23. Sedm posledních ran

Existuje nějaká spojitost mezi příběhem o deseti egyptských ranách a následném vyjití Izraelců z Egypta a událostmi, které mají nastat krátce před druhým příchodem Ježíše Krista? K jakým katastrofám má před blížícím se koncem světa dojít? Na koho dopadne sedm posledních ran? Můžeme se jim nějakým způsobem vyhnout?

Více...

Spor mezi dobrem a zlem

24. Existuje spravedlnost?

Co se bude dít poté, co Ježíš přijde podruhé? Jaký osud čeká ty, kteří svá srdce odevzdají Kristu a přijmou jeho dar spasení? Co bude s těmi, kteří setrvají ve vzpouře vůči Bohu? Proč dojde ke dvěma vzkříšením? Jaký mezi nimi bude rozdíl? Co se bude dít během milénia? Jak a kdy bude ukončena existence zla?

Více...

Nový Jeruzalém

25. To nejlepší nakonec

Opravdu existuje nebe? Je to skutečné místo? Pokud ano, jak to tam vypadá a jaké to tam je? Co se o nebi píše v Bibli? Jak bude vypadat obnovená Země? V čem se bude lišit od té současné? Budou tam spasení žít plnohodnotným životem? Bude to místo, kde byste chtěli strávit věčnost? Těšíte se domů?

Více...

Nahoru