NeuveritelnaOdhaleni.cz
Psané Boží slovo

Boží slovo

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Židům 4,12


Je Bible sbírkou starověkých bájí a pověstí nebo je to živé Boží slovo? Je možné, aby tak stará kniha promlouvala k lidem žijícím ve 21. století? Existují pro spolehlivost Bible vědecké důkazy? Na co všechno nám Písmo přináší odpovědi? Můžeme skrze ně poznat Boha, jeho charakter a úmysly, které s námi má?

Svitek

Svitek se sedmi pečetěmi – Bohumil Dymáček

Proč apoštola Jana tolik zasáhlo, když se zdálo, že svitek se sedmi pečetěmi, který spatřil v jednom ze svých vidění, nemůže nikdo otevřít? Věděl snad, o jaký svitek se jedná a co obsahuje? Jak nám vidění o tomto svitku odpovídá na otázku, kterou budou ve velké panice volat mnozí při Ježíšově návratu? Kdo bude moci obstát?

Více...

Modlící se muž

Co mám dělat, abych získal věčný život? – J. Dymáček

Otázka, kterou Ježíši Kristu položil bohatý mládenec před téměř 2000 lety, zůstává jistě aktuální i dnes. Můžeme nějakým způsobem získat věčný život? Nebo do něj můžeme pouze vejít? Co pro to musíme udělat? Co říká Ježíš o správném uspořádání životních hodnot? Co to znamená „následovat“ Ježíše Krista? Jak se to dělá?

Více...

Jan píše knihu Zjevení

Výklad knihy Zjevení – Daniel Duda

Je poslední kniha Bible skutečně tajemnou knihou, které není možné porozumět? Nebo snad existuje nějaký klíč, který by pomohl dešifrovat její nepochopitelné symboly? Má se vůbec rozumný člověk touto knihou zabývat? Máme smysl ji hlouběji studovat? Neměla by raději zůstat zavřená?

Více...

Západ slunce

Sobota – Daniel Duda

Podle Bible je sobota zvláštní den. V čem se liší od zbylých šesti dnů týdne? Proč na ni Písmo klade takový důraz? Proč na ni klade takový důraz Bůh? Jak ji prožíval Ježíš Kristus a jeho učedníci? Jak bychom tento den měli prožívat my? Proč na sedmý den zapomínáme, když Bůh jasně řekl, že na něj máme pamatovat?

Více...

Egypt

Archeologie a Bible - Prof. Dr. Walter Veith

O čem svědčí archeologické nálezy v Egyptě? Mohou být starozákonní příběhy o Josefovi, Mojžíšovi a exodu izraelského národa ze zajetí pravdivé? Jak se naplnila starozákonní proroctví o zničení Babylóna a snahách o jeho znovuvybudování? Opravdu zná Bůh události dříve než nastanou?

Více...

Klíč v dlani

Odhalte biblické pravdy

Vděčíme za svou existenci náhodě nebo milujícímu Stvořiteli? Řídí Bůh dějiny tohoto světa? Mluví Bible i o dnešní době? Jaké bude vyvrcholení dějin této planety? Co se stane, až se Ježíš vrátí na tuto Zem? Týká se jeho návrat taky mě osobně? Mám mít strach z Božího soudu? Můžu přežít konec světa? Můžu žít navěky?

Více...

Nahoru