NeuveritelnaOdhaleni.cz
Pozvednutý kříž

Od soboty k neděli: Jak k tomu došlo? - S. Bacchiocchi

Jak je možné, že když Bůh v Bibli za svatý den odpočinku prohlásil sobotu, většina křesťanů světí neděli? Kdy k této změně došlo a na základě čeho? Stojí za ní Ježíš nebo apoštolové? Má svěcení neděle spojitost se vzkříšením Krista? Nebo je za ním spíše politika a vypočítavost církevních hodnostářů, kteří se snažili zalíbit Římu?

Samuele Bacchiocchi, Ph. D. (1938-2008) byl emeritním profesorem teologie a církevních dějin na Andrews Univerzity v USA. Jako první nekatolík po 450 letech vystudoval prestižní katolickou Gregoriánskou univerzitu v Římě, kde se 5 let věnoval práci na svém doktorátu z církevních dějin From Sabbath To Sunday, ve kterém se zabýval otázkou změny dne odpočinku ze soboty na neděli. V následující přednášce ve stručnosti shrnul svá zjištění a závěry, ke kterým při studiu dospěl.

Od soboty k neděli: Jak k tomu došlo? - S. Bacchiocchi

From Sabbath To Sunday: How Did It Come About?; Endtime Issues No. 64; 1. března 2001

Překlad: Marta Marková, 2005 (převzato z casdpribram.sweb.cz)

Nahoru