NeuveritelnaOdhaleni.cz

– Filmy a videa online - Videotéka

Toto je můj Král. Znáš ho?

Bible označuje mého Krále za Krále spravedlnosti, za Krále věků, Krále nebes, Krále slávy. On je Král králů a Pán pánů. Je to svrchovaný Král, jehož nekonečná láska nemůže být změřena, stejně jako jeho bezmezná moc, spravedlnost a slitování. On je Zachráncem hříšníků, On dává sílu slabým, On potěšuje zkroušené a podepírá unavené. On uzdravuje nemocné. On je tou Cestou, Pravdou a Životem. Znáš ho?

Slovenský překlad části legendárního kázání Dr. S. M. Lockridge, které přednesl v Detroitu v roce 1976:


Stejné kázání v originále (dodatečně podbarveno hudbou):